rostlinna strava

UKÁZKA Z ONLINE KURZU: LEKCE ZDARMA

Podívejte se zdarma na dvě lekce z online kurzu Cesta k Rostlinné Stravě. Naznačí vám, kolik informací v oblasti výživy je k dispozici, jen je člověk musí umět najít. Online kurz Cesta k Rostlinné stravě vám nabízí velice cenné informace „na talíři“ až pod nos.

Online kurz Cesta k Rostlinné Stravě ti po teoretické stránce nabízí:

10 týdnů vzdělávání

Změna základních zvyků (jako je výživa) chvíli trvá. Delší trvání kurzu ti nabízí postupné obměnění tvých výživových zvyků.

2-4 hodiny vzdělávacích materiálů týdnně

To se dá určitě zvládnout. Teoretická nauka ti vymaže z hlavy nefunkční výživové názory a nahradí je za ty, které nesou nejlepší výsledky.

1 video na den o délce 7-45 minut

Někdy je to rychlovka, někdy je potřeba se do tématu více ponořit, aby došlo k jeho hlubšímu pochopení. Dej tomu čas, vrátí se ti mnohokrát na zdraví.

Bonusová videa a materiály

V tématu se pohybuji již několik let. Dostaneš nejcennější materiály, které jsem vytvořil či jinde potkal... Ebook zdarma, přednášky, aj...

Takto vypadají lekce online-kurzu. Lekce jsou vytaženy z kontextu. Pro lepší pochopení tématu se staňte členem CRS Klubu.

Lekce zdarma 1 – pro klíčové uvědomění, které tě posune k rostlinné stravě

 

 

Lekce zdarma 2: A kde bereš bílkoviny?

 

Znalosti o výživě, které kolují v naší společnosti, jsou extrémně zkreslené.

Získej opravdové vzdělání o výživě, které nabízí ty nejlepší výsledky.